Nä, står hon o lipar åt Grannox…

Men Grannox är rutinerad, han tar det lugnt och väntar ut hennesmiley

Efter ett träningspass med matte för Jenny Bengtsson är man ganska nöjd ändå!